Trong tháng 10 năm 2017 tại Béc-lin International Women Space (IWS) sẽ tổ chức một hội thảo kéo dài hai ngày. Tại sáu cuộc thảo luận tại hội thảo, những người phụ nữ trước đây đến Tây Đức làm thợ khách, những phụ nữ đến Đông Đức làm công nhân hợp đồng, những phụ nữ nhập cư, những phụ nữ đến lánh nạn ở nước Đức thống nhất cũng như những phụ nữ Đức bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt chủng tộc sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

28 tháng Mười 2017 | 09:00 - 18:00 giờ29 tháng Mười 2017 | 09:00 - 18:00 giờ (+ nghỉ ngơi đến 21 giờ)

Là phụ nữ các diễn giả sẽ nói về việc họ đến Đức, công việc và cuộc sống ở đây, cũng như tổ chức chính trị ở đất nước này. Chúng tôi muốn kết nối kiến ​​thức của nhiều thế hệ phụ nữ nhập cư, so sánh chúng và đưa chúng vào các bối cảnh lịch sử. Chúng tôi muốn tạo ra một không gian để phụ nữ chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm chung. Chúng tôi muốn phản đối ý tưởng coi phụ nữ nhập cư như những nạn nhân và tiếng nói của họ thường bị bỏ qua bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa kỳ thị giới tính và tính bài ngoại.

Chúng tôi muốn chống lại lối kể chuyện thông thường bằng cách không chỉ nói về những vấn đề mà phụ nữ nhập cư và phụ nữ lánh nạn cũng như phụ nữ Đức bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt chủng tộc luôn phải đối mặt. Thay vào đó, phụ nữ chúng ta sẽ cho thấy các hình thức chống đối của mình: ở nơi làm việc, trong xã hội và chống lại sự đè nén của nhà nước.

IWS là một nhóm chính trị theo chủ nghĩa nữ quyền ở Berlin, họ đấu tranh và ghi lại những hành vi bạo lực gia trưởng hàng ngày, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa phân biệt giới tính và mọi hình thức phân biệt đối xử. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những không gian và địa điểm cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ. Hội thảo „Khi tôi đến Đức“ chỉ dành cho phụ nữ. Trước hết chúng tôi muốn mời tất cả phụ nữ nhập cư, phụ nữ lánh nạn cũng như phụ nữ Đức bị ảnh hưởng bởi nạn phân biệt chủng tộc, đến tham dự.

Các cuộc thảo luận sẽ được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ và đồng thời được dịch sang tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Farsi, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt. Có dịch vụ giữ trẻ trong thời gian hội thảo. Tham dự miễn phí.

2

Các ngày

6

Các phần

200+

Phụ nữ

Địa điểm


Flutgraben e.V., Am Flutgraben 3, 12435 Berlin

Chương trình

Ngày thứ Nhất

Thứ Bảy, ngày 28 tháng Mười năm 2017

9:00

Đăng ký

10:00

Chào mừng

10:30

Phần 1: Thợ khách ở Tây Đức và công nhân hợp đồng ở Đông Đức

Lịch sử sau chiến tranh của Đức không thể được kể hay hiểu mà không xem xét đến vai trò của những người lao động nhập cư. Phụ nữ đến Đức làm thợ khách và công nhân hợp đồng sẽ kể về kinh nghiệm và cuộc đấu tranh của họ, từ khi mới đến và cho đến lúc định cư ở hai nước Đức, cũng như các hình thức họ tự tổ chức.

Thông tin bằng tiếng Đức và tiếng Anh về người thuyết trình và người dẫn chương trình:

12:30

Nghỉ ăn trưa

14:00

Phần 2: Phụ nữ lánh nạn ở Đông và Tây Đức

Quá trình xin tị nạn ở hai nước Đức, tiếp cận giáo dục, làm việc, nhà ở, nơi cư trú và chăm sóc sức khoẻ, sự tương tác với địa phương và xã hội. Phụ nữ có tự tổ chức mình không?

Thông tin bằng tiếng Đức và tiếng Anh về người thuyết trình và người dẫn chương trình:

15:30

Nghỉ giải lao

16:00

Phần 3: Thời gian chờ đợi

Bốn phụ nữ lánh nạn sẽ kể về trải nghiệm của họ với hệ thống tị nạn ở Đức; về sự tồn tại thường xuyên của nguy cơ bị trục xuất, về sức mạnh của sự đối phó và tự tổ chức.

Thông tin bằng tiếng Đức và tiếng Anh về người thuyết trình và người dẫn chương trình:

18:00

Kết thúc

Ngày thứ Hai

Chủ nhật, ngày 29 tháng Mười năm 2017

09:00

Đăng ký

10:00

Chào mừng

10:30

Phần 4: Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bạo lực phân biệt chủng tộc ở Đức từ những năm 90 đến nay

Đầu những năm 1990 là sự khởi đầu của một làn sóng bạo lực mang tính chất phân biệt chủng tộc nhằm vào phụ nữ di cư trên nước Đức mới thống nhất. Trong thập kỷ đầu của những năm 2000, nhóm khủng bố tân phát-xit của NSU đã giết nhiều người. Trong những năm tiếp theo, những cuộc bạo động và tấn công phân biệt chủng tộc vào „người nước ngoài“ đã ngày càng gia tăng. Sự đề kháng đã được hình thành để chống lại tất cả những điều đó. Các phong trào đã được xây dựng, các sáng kiến đã được thiết lập và hành động sát thực. Các ví dụ gần đây nhất là chiến dịch „Lập bản đồ chủng tộc“ và phiên tòa xử NSU tại Köln.

Thông tin bằng tiếng Đức và tiếng Anh về người thuyết trình và người dẫn chương trình:

12:30

Nghỉ ăn trưa

14:00

Phần 5: Người Đức, có nguồn gốc đi cư

Thuật ngữ „người Đức, có có nguồn gốc di cư“ có nghĩa là gì? Tại sao những người được gọi như vậy không được đơn giản chấp thuận và nhìn nhận là NGƯỜI ĐỨC? Hai phụ nữ „có nguồn gốc di cư“ sẽ nói về cái thuật ngữ kỳ thị chủng tộc này, nó đã được sử dụng để làm cho họ thấy rõ sự khác biệt giữa họ với những người Đức da trắng „thực thụ“ như thế nào. Và kiểu kỳ thị này đã ảnh hưởng đến bản sắc Đức của họ ra sao.

Thông tin bằng tiếng Đức và tiếng Anh về người thuyết trình và người dẫn chương trình:

15:30

Nghỉ giải lao

16:00

Phần 6: Tự tổ chức và công tác nữ quyền trong bối cảnh di cư

Con đường để tự quyết và nâng đỡ lẫn nhau: Phụ nữ báo cáo về công tác chính trị theo nhóm và các sáng kiến. Họ mô tả quá trình tạo ra những sân chơi cho các thế hệ khác nhau và đưa ra quan điểm về hợp tác chung.

Thông tin bằng tiếng Đức và tiếng Anh về người thuyết trình và người dẫn chương trình:

18:00

Nghỉ ngơi

21:00

Kết thúc