International Women Space (IWS) Ekim 2017'de Berlin'de iki gün sürecek bir konferans organize ediyor. Konferansta, misafir işçi olarak Batı Almanya'ya gelmiş kadınlar, Doğu Almanya'ya sözleşmeli işçi olarak gelmiş kadınlar, Almanya'nın birleşmesinden sonra gelmiş göçmen ve mülteci kadınlar ve ayrıca ırkçılığa uğramış Alman kadınlar altı panelden oluşan tartışmalarla deneyimlerini paylaşacaklar.

28 EKİM 2017 | 09:00 - 18:0029 EKİM 2017 | 09:00 - 18:00 (+ Chillout saat 21'e kadar)

Katılımcılar, Almanya’ya geliş öykülerini, bu ülkedeki çalışma ve yaşam koşulları ile politik örgütlenme deneyimlerini kadın olarak nasıl yaşadıkları hakkında konuşacaklar. Bu deneyimlerin anlatılmasıyla farklı kuşaklardan göçmen kadınlara dair bilgiyi bir araya getirmeyi, karşılaştırmayı ve tarihsel bağlamda değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Kadınlar olarak bizler, kişisel ve ortak deneyimlerimizi birbirimizle paylaşabileceğimiz bir alan istiyoruz. Ayrıca, ırkçılık, cinsiyetçilik ve yabancı düşmanlığı nedeniyle sesleri çoğunlukla duyulmak istenmeyen göçmen kadınların birer kurban olarak gösterilmesine de itiraz ediyoruz.

Bizler, çoğunlukla yapılanın aksine, ırkçılığa maruz kalmış göçmen ve mülteci kadınlar ile Alman kadınların sadece sorunları üzerine olan yaygın bir anlatım karşısında, işyerlerinde, toplumda ve devlet baskısına karşı kadın olarak sergilediğimiz çok yönlü direniş biçimlerini göstermeyi istiyoruz.

IWS, Berlin’de günlük yaşamdaki patriyarkal şiddete, ırkçılığa, cinsiyetçiliğe ve ayrımcılığın her türlüsüne karşı kendini savunan, mücadele eden ve bunları belgelemekle uğraşan feminist politik bir gruptur. Amacımız, kadınlar için güçlendirici ve destekleyici alanlar oluşturmaktır. „Almanya’ya geldiğimde“ başlıklı konferans sadece kadınlara yöneliktir. Özellikle ırkçılık mağduru olan tüm göçmen, mülteci ve Alman kadınları bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Tartışmalar çok dilli yapılacak ve Almanca, İngilizce, Arapça, Farsça, Türkçe ve Vietnamca dillerine simultane çevrilecektir. Çocuk bakımı sağlanacaktır. Giriş ücretsizdir.

2

Gün

6

Panel

200+

Kadın

Yer


Flutgraben e.V., Am Flutgraben 3, 12435 Berlin

Program

1. Gün

CUMARTESİ, 28 EKİM 2017

9:00

Kayıt

10:00

AÇILIŞ KONUŞMASI

10:30

PANEL 1: BATI ALMANYA'DA MİSAFİR İŞÇİLER VE DOĞU ALMANYA'DA SÖZLEŞMELİ İŞÇİLER

Savaş sonrası Almanya’nın tarihi, göçmen işçilerin rolüne bakılmaksızın anlatılamaz ve anlaşılamaz. Almanya’ya misafir ve sözleşmeli işçi olarak gelen göçmen kadınlar, Almanya’ya gelişlerini ve burada verdikleri yaşam mücadelesini, deneyimlerini ve kendi örgütlenme biçimlerini anlatacaklar.

Konuşmacılar ve moderatörler hakkında Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış bilgiye ulaşabilirsiniz:

12:30

Öğle arası

14:00

PANEL 2: DOĞU VE BATI ALMANYA'DA MÜLTECİ KADINLAR

Doğu ve Batı Almanya’da sığınma başvuru süreci, eğitime, çalışma yaşamına, konut ve barınaklara, sağlık hizmetlerine erişim süreci ve çevre ve toplumla etkileşim. Kadınlar kendileri mi örgütle(n)di?

Konuşmacılar ve moderatörler hakkında Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış bilgiye ulaşabilirsiniz:

15:30

Kahve arası

16:00

PANEL 3: Bekleme Zamanı

Dört mülteci kadın Almanya’da sığınma sürecinde yaşadıkları deneyimleri, sürekli geri gönderilme tehdidi ve direniş ve örgütlenme gücü hakkında konuşacaklar.

Konuşmacılar ve moderatörler hakkında Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış bilgiye ulaşabilirsiniz:

18:00

Kapanış

2. Gün

Pazar, 29 EKİM 2017

09:00

Kayıt

10:00

Açılış Konuşması

10:30

PANEL 4: 1990'LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE ALMANYA'DA IRKÇILIK VE IRKÇI ŞİDDET

Almanya’nın birleşmesinden sonra 1990’lı yılların başında göçmenlere yönelik yeni bir ırkçı saldırı dalgası başladı. 2000’li yılların başında Neonazi terör grubu NSU insanları öldürdü. Bunu izleyen yıllarda yabancı olarak görülen insanlara karşı ırkçı saldırılarda artış yaşandı. Bunların karşısında direnişler oluştu. Kampanyalar yürütüldü, inisiyatifler kuruldu ve eylemler yapıldı. Yakın dönemde düzenlenen „Ban Racial Profiling“ kampanyası ve Köln’de gerçekleşen NSU-Tribünal bunlara örnektir.

Konuşmacılar ve moderatörler hakkında Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış bilgiye ulaşabilirsiniz:

12:30

Öğle arası

14:00

PANEL 5: ALMAN AMA GÖÇ(MEN) KÖKENLİ

„Alman ama göç(men) kökenli“ tanımı aslında ne anlama geliyor? Neden bu şekilde tanımlanan insanlar sadece Alman olarak görülmüyor ve kabul edilmiyor? „Göç(men) kökenli“ olarak adlandırılan iki kadın, onları „gerçek“ beyaz Almanlardan sınırlandırmak için kullanılan bu ırkçı yabancı tanımı üzerine konuşacaklar. Ayrıca bu ayrımcılık türünün kendi Alman kimlikleri üzerine nasıl bir etki bıraktığını anlatacaklar.

Konuşmacılar ve moderatörler hakkında Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış bilgiye ulaşabilirsiniz:

15:30

Kahve arası

15:30

PANEL 6: GÖÇ BAĞLAMINDA ÖZ ÖRGÜTLENME VE FEMİNİST ÇALIŞMA

Kendini tanımlama ve karşılıklı güçlendirmeye giden yol: Kadınlar gruplar ve inisiyatiflerle yaptıkları politik çalışmaları anlatıyor. Birbirinden farklı kuşaklara alanlar yaratmak için yürüttükleri bu süreci tarif edecek ve ortak bir çalışma üzerine perspektifler sunacaklar.

Konuşmacılar ve moderatörler hakkında Almanca ve İngilizce olarak hazırlanmış bilgiye ulaşabilirsiniz:

18:00

Chillout

21:00

Kapanış