فضای زنان بین‌‌الملل (International Women Space) کنفرانسی دو روزه را همراه با شش پنل برگزار می‌کند که به تجربه‌ی زنان در آلمان می‌پردازد: زنانی که به عنوان کارگر مهمان به آلمان غربی آمدند، آنهایی که به عنوان کارگر قراردادی به آلمان شرقی رفتند، آنهایی که به عنوان پناهنده و مهاجر به آلمان متحد آمدند و یا زنان آلمانی که در معرض راسیسم (نژادپرستی) قرار گرفته‌اند.

۲۸ اکتبر ۲۰۱۷ | ۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰۲۹ اکتبر ۲۰۱۷ | ۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰ (+ دورهمی تا ۲۱:۰۰)

سخنران‌های این سمینار درباره تجربیاتشان از آمدن به آلمان و ساکن‌شدن در این کشور و نیز کارکردن و سازماندهی‌کردن در آن خواهند گفت. ما می‌خواهیم تا دانش نسل‌های متعدد مهاجران را در چشم‌اندازی تاریخی ببینیم و فضایی را بیافرینیم که در آن می‌توانیم به مبادله‌ی تجربیات فردی و جمعی خود بپردازیم تا از این طریق ایده‌های کاذبی را باطل اعلام کنیم که زنان مهاجر را قربانی می‌پندارند؛ زنان مهاجری که صدایشان در آلمان اغلب به خاطر نژاد پرستی، دیگری‌هراسی و جنسیت زدگی ناشنیده می‌ماند. ما می‌خواهیم روایت جریان غالب را باطل اعلام کنیم. ما تنها بر مسائلی تمرکز نخواهیم کرد که زنان مهاجر و پناهجو و نیز زنان آلمانی در معرض نژادپرستی با آنها رویارو می‌شوند. ما به علاوه می‌خواهیم شکل‌های گوناگون و متعدد مقاومت زنان را برجسته کنیم: مقاومت در محل کار، در جامعه و یا علیه سرکوب نهادینه. فضای زنان بین‌الملل یک گروه سیاسی فمینیستی مستقر در برلین است که علیه خشونت روزمره، نژادپرستی، جنسیت زدگی، مردسالاری و تمام انواع تبعیض‌ها مبارزه می‌کند و موارد وقوع آنها را مستند می‌کند. ما متعهد به خلق فضاهایی هستیم که هدفشان توانمندسازی زنان و حمایت از آنها است. تنها ورود زنان به این کنفرانس آزاد است. ما به‌ویژه از زنان مهاجر و پناهنده و زنان آلمانی در معرض نژادپرستی می‌خواهیم تا در این کنفرانس شرکت کنند. پنل‌های این کنفرانس به صورت چندزبانی و همراه با ترجمه‌ هم‌زمان به آلمانی، انگلیسی، فارسی، ترکی و ویتنامی برگزار می‌شوند. امکانات نگهداری از کودک نیز ارائه می‌شود. شرکت در این کنفرانس رایگان است.

2

روزها

6

پنل ها

200+

زنان

مکان


Flutgraben e.V., Am Flutgraben 3, 12435 Berlin

برنامه

روز اول

شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷

9:00

ثبت نام

10:30

خوش آمدگویی و معرفی

10:00

پنل اول : کارگران خارجی در آلمان غربی و کارگران قراردادی در آلمان شرقی

پنل اول : متن : تاریخ بعد از جنگ آلمان نمی‌تواند بدون درنظر گرفتن نقش کارگرانی که به آلمان مهاجرت نمودند، بیان و فهم شود. از جنوب و اروپای شرقی کارگران از سال ۱۹۹۵ به آلمان غربی و از سال ۱۹۶۱ از کشورهای سوسیالیستی به آلمان شرقی امدند. زنانی که به عنوان کارگر خارجی و قراردادی آمدند، به بیان و مقایسه تجربیات و مبارزاتشان از هنگام رسیدن تا اسکانشان در آلمان و همچنین نحوه سازمان دهی خود خواهند پرداخت. اطلاعات درباره ی سخنران ها تنها به زبان آلمانی و انگلیسی موجود است:

12:30

تنفس  ناهار

14:00

پنل دو: زنان پناهنده در آلمان شرقی و غربی

پروسه درخواست پناهندگی در دو کشور، دسترسی به امکانات آموزش،کار ،مسکن وسلامت ، تقابل با جامعه محلی. آیا زنان خود را متشکل کردند؟ اطلاعات درباره ی سخنران ها تنها به زبان آلمانی و انگلیسی موجود است:

15:30

تنفس برای نوشیدن قهوه

16:00

پنل سه: زمان درانتظار

چهار زن پناهنده در مورد تجربیات خود از پروسه پناهجویی در آلمان، خطر دایمی اخراج و در مقابل قدرت مقاومت و خود تشکیلاتی صحبت خواهند کرد. اطلاعات درباره ی سخنران ها تنها به زبان آلمانی و انگلیسی موجود است:

18:00

پایان / اختتامیه

روز دوم

یکشنبه ۲۹ اکتبر

09:00

ثبت نام

10:00

خوش آمدگویی و معرفی

10:30

نژادپرستی و خشونت نژادپرستانه در آلمان از دهه نود تا اکنون

پنل چهار: آغاز دهه نود شاهد شروع موج جدیدی از حمله های نژادپرستانه بر ضد مهاجرین در آلمان دوباره متحد شده بود. در آغاز دهه قرن بیست و یکم، موارد قتل های انجام شده توسط راست افراطی ان-اس-او همراه شد با افزایش شمار آزار وتوهین های نژادپرستانه بر علیه مردمی که «خارجی» مینمودند.همزمان مقاومت نیز علیه همه اینها شکل گرفت . کمپین ها گسترش یافت و سازمان هاو جنبش هایی به وقوع پیوست. مثالهای اخیر شامل کمپین « ممنوعیت بازجویی نژادپرستانه»(ban racial profiling) و دادگاه ان-اس-او (NSU tribunal) امسال در کلن. اطلاعات درباره ی سخنران ها تنها به زبان آلمانی و انگلیسی موجود است:

12:30

تنفس ناهار

14:00

پنل پنج: آلمانی،اما با تاریخ مهاجرت

پنل پنج: اصلا عبارت «المانی با تاریخچه مهاجرت» به چه معنیست؟ چرا این مردم تنها به سادگی با عنوان آلمانی دیده و پذیرفته نمی شوند؟ دو تن از زنان با به اصطلاح « تاریخچه مهاجرت» در باره این عنوان نژادپرستانه ای که توسط دیگران بکار برده میشود تا انها را متمایز و جدا از آلمانی سفید «واقعی» کند و همچنین چگونگی تاثیر اینگونه تبعیض بر هویت ایشان به عنوان یک آلمانی صحبت میکنند. اطلاعات درباره ی سخنران ها تنها به زبان آلمانی و انگلیسی موجود است:

15:30

تنفس برای نوشیدن قهوه

16:00

پنل شش: خود تشکیلاتی و فعالیت فمینیستی با موضوعیت مهاجرت

پنل شش: مسیر خودسازماندهی و همکاری متقابل :  زنانی با تجربه ی تشکیلاتی و سازماندهی،  مراحل و چگونگی ایجاد فضا برای همکاری نسل ها ی گوناگون را تشریح میکنند. اطلاعات درباره ی سخنران ها تنها به زبان آلمانی و انگلیسی موجود است:

18:00

استراحت / ریلکسیشن

21:00

پایان / اختتامیه